Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní firmy ABR ASAP Service s.r.o.,IČ:05006147, se sídlem U Smaltovny 1335/20, Praha 7 170 00

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchoděwww.veterinarnikosmetika.cz, který provozuje ABR ASAP Service s.r.o., IČ:05006147, DIČ: CZ05006147 se sídlem U Smaltovny 1335/20, Praha 7 170 00. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi ABR ASAP Service s.r.o., IČ:05006147, DIČ: CZ05006147, se sídlem U Smaltovny 1335/20, Praha 7 170 00 (dále jen ?Prodávající?) a jejími obchodními partnery (dále jen ?Kupující?). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

 • A. ProdávajícíProdávajícím je ABR ASAP Service s.r.o., IČ:05006147, DIČ: CZ05006147, se sídlem U Smaltovny 1335/20, Praha 7 170 00.
 • B. KupujícíKupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícímnejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatnéhovýkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímupouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.


Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvnímistranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3A. Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zbožíprvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnostproduktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnostiproduktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech (na eshopu uvedena dostupnost "skladem") zboží expedujeme nejpozději následující pracovní den od závazného objednání. Pokud  není zboží možné v tomto termínu expedovat, kontaktujeme Kupujícího nejpozději následující pracovní den od závazného objednání a informujeme jej o termínu dodání.

INFORMACE O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ NA OBJEDNÁVKU - Pokud je v okamžiku objednání u Vámi vybraného zboží uvedena dostupnost "na objednávku", tak předpokládáme, že bude zboží naskladněno do sedmi (7) pracovních dní. V tomto případě Vás budeme informovat ohledně termínu naskladnění jen pokud to uvedete v poznámce u objednávky. Pokud naskladnění do sedmi (7) pracovních dní nebude možné budeme Vás do dvou (2) pracovních dní kontaktovat ohledně možného termínu naskladnění automaticky.

ROZDĚLENÍ ZÁSILKY - Pokud si přejete zásilku rozdělit, bude u všech částí objednávky účtována doprava, jako u samostatných objednávek.

Jako potvrzení objednávky slouží informace o odeslání zásilky přepravní službou ze serveru přepravní služby nebo České pošty. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3B. Doprava

Kupující akceptuje následující druhy dopravy:

 • Česká pošta
 • Přepravní služba
 • Rozvoz
 • Osobní odběr

Při odeslání zásilky Českou poštou jsou zásilky omezeny vahou a to následovně:

 • do 10kg Česká pošta - 130Kč vč. DPH (platba převodem)
 • do 10kg Česká pošta - 155Kč vč. DPH (dobírkou)

Při odeslání zásilky přepravní službou :

 • přepravní služba GEIS  99Kč vč. DPH (platba převodem)
 • přepravní služba GEIS  119Kč vč. DPH (dobírkou)
 • vyzvednutí na výdejním místě GEIS POINT 77Kč vč. DPH (platba převodem)
 • vyzvednutí na výdejním místě GEIS POINT 97Kč vč. DPH (dobírkou)

​VYZVEDNUTÍ NA VÝDEJNÍM MÍSTĚ JE VÁHOVĚ OMEZENO NA 13KG!

​export:

 • Přepravné  na Slovensko do 30kg 200Kč vč. DPH (platba převodem)
 • Přepravné  na Slovensko do 30kg 250Kč vč. DPH (dobírka)
 • Přepravné  na Slovensko do 50kg 270Kč vč. DPH (platba převodem)
 • Přepravné  na Slovensko do 50kg 320Kč vč. DPH (dobírka)
 • do dalších zemí kalkulace na požádání

NA EXPORT SE DOPRAVA ZDARMA NEVZTAHUJE A BUDE VŽDY RUČNĚ DOPOČÍTÁNA K OBJEDNÁVCE!


Osobní odběr na adrese ABR ASAP Service s.r.o., K Dálnici 334, 251 01 Světice pouze po předchozí domluvě.

3C. Platba

Kupující akceptuje následující druhy platby:

 • Hotově
 • Dobírkou
 • Bankovním převodem (platba předem)
 • Platební kartou On-line
 • Rychlý bankovní převod On-line
 • Platební kartou v místě prodejního skladu

 

 

Po odeslání objednávky má Kupující možnost využít služby Platební kartou On-line nebo Rychlý bankovní převod On-line , které ho přesměrují na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím  internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Pokud není domluveno jinak, je objednané zboží s platbou předem rezervováno pouze 5 dní.

3D. Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující . V případě výměny nebo vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě lze toto provést zasláním pouze na adresu...

ABR ASAP Service s.r.o. Jiří Bohata / Eva Rydelová, K Dálnici 334, 251 01 Světice, tel.: 603213431 

...a to bez dobírky a prodávající na to musí být předem upozorněn na email info@asap-service.cz, aby se předešlo zbytečným prodlevám. Vrácené zboží musí být v originálním obalu, nepoškozené a bez zjevných známek používání.

 

4. Záruka a servis


Při prodeji zboží spotřebiteli je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura). V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. 
Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.Opravené zboží bude Kupujícímu zasláno na dobírku skrze přepravní službu, přičemž k ceně opravy zboží bude při pozáručním servisu účtováno přepravné ve výši 99Kč vč. DPH.

V obouch případech je nutné zboží před odesláním k Prodejci vyčistit - v opačném případě bude účtováno 50Kč vč. DPH za vyčištění každého 1ks výrobku.

Na baterie se vztahuje záruka pouze 6 měsíců! 

5. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:v případě vady odstranitelné:

 

 • a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 • b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vadyneúměrné
 • c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

v případě vady neodstranitelné:

 • a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.)

 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

 • a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to na adrese ABR ASAP Service s.r.o., Jiří Bohata / Eva Rydelová, K Dálnici 334, 251 01 Světice, tel.: 603213431 posláním nebo osobním předáním po předchozí domluvě.

Reklamace se nevztahují na případy:

 

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporus návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
 • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňovánapo uplynutí této lhůty
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

6. Ukončení Smlouvy


Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 1829 zákona občanského zákoník. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

7. Ujednání o zpracování osobních údajů

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Prodávající a kupující uzavřeli smlouvu o koupi zboží nebo poskytování služeb. V rámci tohoto právního vztahu bude prodávající zpracovávat osobní údaje kupujícího za následujícími účely:

a) Realizace smluvního vztahu

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že kupující s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány kupujícího identifikační údaje uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy. Tento rozsah osobních údajů je podnikatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

b) Marketingové využití údajů

Prodávající je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo kupujícího za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již kupujícímu poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.

Kupující, který se přihlásí k odběru novinek (newsletteru) souhlasí se zpracováním své elektronické adresy a dalších osobních údajů, které podnikatel v průběhu smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti zákazníka), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

Správce a zpracovatel údajů

Prodávající veškeré zpracování osobních údajů provádí sám a vlastními prostředky. 

Příjemci údajů

Prodávající osobní údaje kupujícího předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). 

Práva kupujícího

Kupující má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Kupující má především právo požádat podnikatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Prodávající je povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech kupujícího. Kupující, který se domnívá, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. 

V každém případě, kdy se kupující domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud prodávající na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo kupující s vyjádřením prodávajícího nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů. 

8. Závěrečná ustanovení


Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen. 

Obrázky u detailu zboží jsou ilustrativní a nemusí přesně souhlasit s dodaným zbožím.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen ?Řím I?), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití ?Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží?. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvnístrany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodcea/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 28.4.2014 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.Recyklační poplatekV souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit recyklační poplatek. Tuto povinnost splní Kupující spolu s uhrazením kupní ceny Prodávajícímu. Výše recyklačního poplatku je vždy uvedena v detailu produktu na webových stránkách Prodejce.Doložka o spodním prádleZ hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. V souladu se Směrnicí EU L144/19 a Směrnicí EU 97/7/ES, se záruka vrácení peněz či výměna zboží při odstoupení od smlouvy ve 14-denní lhůtě, vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží. Z tohoto důvodu je nutné zkoušet spodní prádlo a plavky na vlastní spodní prádlo. V případě jakékoli známky používání zboží nebude Kupujícímu vrácena kupní ceny ani mu nebude zboží vyměněno.

 

 

DODATEK č. 1

ke všeobecným obchodním podmínkám obchodní firmy ABR ASAP Service s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ABR ASAP Service s.r.o. se doplňují o následující:

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

§ 14 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění

 

Spotřebitel (fyzická osoba nepodnikající) je oprávněn v případě neúspěšné reklamace výrobků a služeb u podnikatele obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým v daném případě je Česká obchodní inspekce, s návrhem na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR). Návrh na zahájení řízení lze podat prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.coi.cz. Návrh je třeba podepsat, není-li formulář odesílán datovou schránkou nebo podepsán elektronickým podpisem. Návrh na zahájení řízení lze odeslat také prostřednictvím  emailu: adr@coi.cz nebo poštou na adresu Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. V případě zastoupení je nutné doložit písemnou plnou moc.

K návrhu je třeba připojit veškeré relevantní doklady, zejména doklad o neúspěšném pokusu o řešení reklamace u podnikatele.

 

DODATEK č. 2

ke všeobecným obchodním podmínkám obchodní firmy ABR ASAP Service s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ABR ASAP Service s.r.o. se doplňují o následující:

Oznámení o povinnosti evidovat tržby

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 
 

E-mailový zpravodaj

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.


Kontakt

Jiří Bohata (CZ, ENG)

info Zavinac asap-service Tecka cz
Jiří Bohata (CZ, ENG)
 
+420 773 455 663

Speciální přání


captcha image

Nejprodávanější zboží

 • PowAir Baterka – detektor moči domácích mazlíčků  

  PowAir Baterka – detektor moči domácích mazlíčků

  Baterka s LED UV technologií zobrazí skrytou moč. Stačí posvítit 50-90 cm od povrchu. Zasažená místa září světle. Tmavé prostředí zvyšuje účinnost baterky. 3X baterie AAA nejsou součástí balení.

  Cena:
  302,00 Kč
 • VZOREK - Restr. a posil. šampon Yuup 20ml  

  VZOREK - Restr. a posil. šampon Yuup 20ml

  Vzorek šamponu Yuup! PROFI ředitelný 1:10 až 1:20.

  Cena:
  18,15 Kč
 • PowAir Penetrator Spray + baterka  

  PowAir Penetrator Spray + baterka

  JEDINÝ NEUTRALIZÁTOR ZVÍŘECÍ MOČI, KTERÝ POTŘEBUJETE VČETNĚ UV BATERKY PRO ODHALENÍ MOČI! Neutralizátor s průmyslovou silou, obsahující silnou směs 40-ti esenciálních olejů a inovativní řadu mikrobiologických enzymů. Tato směs dodává takovou sílu neutralizace, že PowAir PENETRATOR nemá soupeře. Dobře protřepete, nanesete na postižené místo (zvratky, kočičí močí, kouřem, skunkem, výkaly, krví, plísní....), které může být i na nedostupném místě v pórovitém povrchu, koberci, nábytku, dřevě, oblečení atd.

  Cena:
  554,00 Kč
 • VZOREK - Čistící šampon pro všechny typy srsti Yuup 20ml  

  VZOREK - Čistící šampon pro všechny typy srsti Yuup 20ml

  Vzorek šamponu Yuup! PROFI ředitelný 1:10 až 1:20.

  Cena:
  18,15 Kč


Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Co je "cookie"